İptal ve İade Şartları

İPTAL ve İADE ŞARTLARI

1. TARAFLAR

Bir tarafta “www.gunestenenerji.com/” (Bundan sonra “Site” olarak anılacaktır.) web sitesinin işleticisi olan BLUE ADEN SOLAR ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Satıcı”) ile, diğer tarafta bu siteyi ziyaret eden, üye olan ve alışveriş eden kişi, kurum ve kuruluşlardır (Bundan sonra “üye”, “ziyaretçi” veya “kullanıcı” olarak anılacaktır.). Satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini beyan edenler (Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

2. İPTAL VE İADE ŞARTLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Site, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin, iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklâm vb. ticari amaçlar için içerik sağlayıcılar, web servisleri ve diğer kullanıcılara kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

2.2 Site, onay almadan, üye kayıt bilgilerini kullanarak diğer ticari şirketlerin müşteriye yönelik her türlü reklâm ve promosyon faaliyetinde bulunmasını destekleyebilir veya bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. Satışa sunulan ürünlerin fiyat ve özelliklerini değiştirme yetkisi Site’ye aittir. Ürünlerin ilan edilen fiyat ve özellik bilgileri ile geçerli durum arasında farklılık olması durumunda Site geçerli şekilde ürün teslimi yapabilir veya siparişi iptal ederek sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

2.3 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

2.4 ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında mücbir sebepler ve olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 30 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

2.5 Alıcı’nın ödemesini kredi kartı ile yaptığı durumlarda, işlem yapılan bankanın uyguladığı kredi kartı komisyon bedellerinden Alıcı sorumlu olacaktır. Bu nedenle Alıcı’nın siparişini vermiş olduğu ürünün siparişini iptal etmesi veya iadesi yönündeki talebinin yetkili yargı mercii ya da Satıcı tarafından kabul edilmesi halinde, bankanın uyguladığı kredi kartı komisyon bedeli vb. kesintilerden Alıcı sorumlu olacak ve bu kesinti bedelleri Alıcı’ya yansıtılacaktır.

 

ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP