Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

BLUE ADEN SOLAR ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kullanıcıların “www.gunestenenerji.com/” sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile işleyebilecek, mevzuata ve sözleşme konusu işin niteliğine uygun olarak sınırlı bir süre için saklayabilecektir. Kişisel veri sahiplerinin KVKK m. 11’de belirtilen hakları saklıdır.

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik bilgiler, gizli bilgilerdir.

BLUE ADEN SOLAR ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ayrıca gizli bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve bu çalışmaların yapılması amacıyla 3. kişiler ile paylaşabilecektir.

BLUE ADEN SOLAR ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, gizli bilgiler ile kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli tedbirleri alacağını, bu verileri yetkili kurum ve kuruluşlar dışında 3. Kişilerle paylaşmayacağını ve yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul ve beyan eder. Ancak BLUE ADEN SOLAR ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, “www.gunestenenerji.com/” sitesine ve sistemine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin veya kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, BLUE ADEN SOLAR ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

BLUE ADEN SOLAR ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kullanıcılara ve kullanıcıların “www.gunestenenerji.com/” sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını cookie/çerez kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP